Hotline: 0989421010
Tiếng Việt
English
LIÊN HỆ

KHÁCH SẠN VƯƠNG QUANG SÀI GÒN

146 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Telephone: +84 (028) 3842 1010 - 0989421010         Fax: +84 (28) 3991 4794

E-mail: info@vuongquanghotel.com - sales@vuongquanghotel.com

Website: http://www.vuongquanghotel.com

Xe ô tô được phép quẹo vào Vương Quang Hotel*

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHÁCH SẠN VƯƠNG QUANG SÀI GÒN

146 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Telephone: +84 (028) 3842 1010 - 0989421010       Fax: +84 (28) 3991 4794

E-mail: sales@vuongquanhotel.com - Website: www.vuongquanghotel.com